Knihovna Rozstání a Hodky
Naposledy aktualizováno: 4.2.2020

UPOZORN?N? 

 Vážení ?tená?i máme nové webové stránky

 

 www.rozstani-hodky.knihovna.cz

?

 PŮVODN? WEBOV? STR?NKY NEBUDOU UŽ AKTUALIZOV?NY.


 Provozní doby:

Knihovna Rozstání (?p.105-budova zdravot. st?ediska):


Rozstani

otev?enodopoledneodpoledne
úterý10,00-11,3015,00-16,30
?tvrtek10,00-11,3015,00-16,30
sobota9,00-10,00------

 

 

Knihovna Hodky (?p.48-budova obecního ú?adu):


Hodky

otev?enodopoledneodpoledne
pond?lí-----14,00-17,00

 

?